KÖRGRUPPEN ORNINA

NAMN – Ornina

Namnet Ornina kommer från Syriska Mytologin om dansaren, sångerskan och musikern i Ishtars tempel vid staden Marie Amoriten ca 2000 f.k. Ornina hade en stor roll i Kungliga slottet. Sång, Musik och Dansstycke hade en viktig roll i välbefinnande.

Körgruppen Ornina startades av Syriska Riksförbundet och hör organisatoriskt till

Symbolen för vår kör är Statyn för Ornina som härrör till 2000 B.C. och som hittades i Ishtar Tempel i staden Marie Amoriten.

Hennes namn finns inristad på ryggen och skriven på Kilskrift. Av hennes händer räknar experter i Arkeologi att hon höll i ett musikinstrument, högra handen är upphöjd och pekar på att hon höll på att spela ett musikstycke.

Statyn finns att beskåda i Syriska National Museum i Damaskus och betraktas som en av de finaste verk från Orienten.

Kultursektionen på SYRF och är politisk och religiös obunden.

SYMBOL

Symbolen för vår kör är Statyn för Ornina som härrör till 2000 B.C. och som hittades i Ashtar Tempel i staden Marie Amoriten.

Hennes namn finns inristad på ryggen och skriven på Kilskrift. Av hennes händer räknar experter i Arkeologi att hon höll i ett musikinstrument, högra handen är upphöjd och pekar på att hon höll på att spela en musikstycke.

Statyn finns att beskåda i Syriska National Museum i Damaskus och betraktas som en av de finaste verk från Orienten.

MÅL

Integration och samförstånd. Det når vi genom sång, gemenskap och engagemang för att sprida budskapet om kärlek och fred.

Genom presentation av syrisk folkmusik impad med svensk folkmusik till publiken i Sverige vill vi göra kulturerna kända och tillgängliga i båda riktningar. Ett annat mål är att sätta grunder för österländsk körmusik för nyanlända och kommande generationer.

TYP AV SÅNG

Syrisk, svensk samt österländsk folkmusik.
Med syrisk menar vi folkmusik från alla Syriens regioner, minoriteter och språk.

START

Gruppen startade våren 2007

KÖRLEDARE

Ledaren för kören är Maestro Jalal Joubi, en väl känd musiker och körledare.

MÅLGRUPP

Alla som vill sjunga syrisk och Svensk Folkmusik. Kören är öppen för alla SYRF medlemmar samt intresserade utanför.

Unga musiktalanger som vill förbättra sina spelfärdigheter och vara ackompanjerar Orninakören samt ordna egna musikkonserter.