ÄLFA – Äldre verksamhet نشاط المسنين

Kort fakta om ÄLFA

Syriska föreningen i Stockholm startade 1977, för att på bästa sätt integrera de syriska invandrarna i det svenska samhället. Föreningen vänder sig till hela familjen. Tidigt såg vi behovet hos de äldre, de hade inga språkkunskaper, många var analfabeter, kände sig ensamma och hade tydliga problem med kommunikationen. För att råda bot på det startade Syriska föreningen i Stockholm ett projekt redan 1994. Verksamheten blev mycket uppskattad och ledde till stora vinster för samhället. Därför permanentade Syriska föreningen projekt 1997. Alla äldre arabisktalande är välkomna utan krav på medlemskap i föreningen. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden.

Information

 • Samhällsorientering
 • Pensioner
 • Äldreomsorg
 • Hälsa och miljö
 • Försäkringsfrågor
 • Sjukvård m.m.

kontakthjälp

 • Sociala myndigheter
 • Sjukhus, vårdcentraler och servicehus
 • Polismyndigheter och invandrarverk
 • Tolkförmedling
 • Tandläkare
 • Konsumentverket
 • Bostadsförmedling
 • Begravningsbyråer
 • Integration
 • Nätverk med andra invandrarföreningar
 • Seniorer i Vällingby
 • Hässelby Gårds Folketshusförening

Mål & rekrytering

ÄLFAs målgrupper är äldre arabisktalande män och kvinnor, förtidspensionärer, arbetslösa vuxna samt anhöriga som vårdar sina äldre.

ÄLFAs målsättning är

 • Att skapa sociala och hälsoförebyggande insatser
 • Att bygga upp ett samarbete med  hemtjänsten och väntjänsten
 • Att aktivera de äldre till en mer meningsfull tillvaro
 • Att aktivera de äldre till en mer meningsfull tillvaro
 • Att utveckla väntjänsten

ÄLFAs REKRYTERING SKER VIA

 • Deltagare
 • Servicehus
 • Annonser i olika tidningar
 • Kontaktpersoner i olika organisationer

Kontakt personer: Elizabet Toutoungi & Rosa Kasskawo
Öppettider: måndag & torsdag 9.30-17.00
E-post: aldre@syrf.se
Besöksadress: Siktgatan 12, 162 50 Vällingby
Telefon: 08-564 326 60 Fax: 08-38 38 15